Next Card

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

66698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Yürürlük" başlıklı 32. Maddesine göre bu Kanunun 8,9,11,13,14,15,16,17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

NL Proje Yönetim A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

3. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, NL Proje Yönetim A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflaştırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebeleri neleridir?

Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

5. Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz NL Proje Yönetim A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketler ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklar kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

6. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, pazarlama departmanı çalışanlarımız, dijital pazarlama, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kazandıran Kart: “Next Card”

Next Level ziyaretçilerine kendilerini şımartacakları ayrıcalıklar tanımaya devam ediyor.

Next Card sahibi ziyaretçiler yaptıkları alışveriş karşılığında fişlerini işleterek puan kazanacaklar. Ziyaretçiler, biriktirmiş oldukları nextralar ile hediye denizinden birbirinden özel hediyeler kazanacaklar.

Kişisel bakımdan ev dekorasyonuna, telefondan televizyona ihtiyacınız olan ne varsa Next Card ile biriktirdiğiniz nextralarla sizlerin oluyor.

Next Card Kampanya Koşulları

 • Puan kampanyasından sadece Next Card sahibi ziyaretçiler faydalanabilir.
 • Puan yükleme işlemi için kişisel bilgi güncellemesinin ve kart aktivasyonunun danışmadan yapılmış olması gerekmektedir.
 • Kazanılan puanlar mağaza kategorilerine göre değişiklik göstermektedir.
 • Puan kazanımında oluşan sorunlardan Next Level ve iştirakleri sorumlu değildir.
 • Kampanyaya katılan herkes kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Kampanyayı düzenleyen NL Proje Yönetim A.Ş kampanya koşullarında ve hediye listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Hediyelerin stoklarda kalmaması durumunda muadili ile değişim hakkı NL Proje Yönetim A.Ş'ye aittir.
 • Hediyelerin teslim alınma süresi, hediye kazanım tarihinden itibaren 2 aydır.
 • Kazanılan hediyeler Next Level AVM danışma noktasından teslim edilecektir.
 • Fiş/faturaların alışveriş yapılan tarihte işletilme zorunluluğu yoktur. Ancak geçmişe dönük olarak en fazla 30 gün önceki alışverişler işletilebilir.
 • Katılımcı sadece kendine ait olan Next Card ile dijital kiosklardan topladığı kampanya puanlarını ve puan karşılığı gelen hediyeyi görebilecektir.
 • Ziyaretçiler şirket adına kesilen fiş/faturalar ile puan kampanyasına katılamazlar.
 • Kullanılmayan puanlar yıl sonunda silinecektir.

Next Card Başvuru Formu

Firmanıza yapılacak her türlü reklam, kampanya ve bilgilendirmenin iletişim adreslerime gönderilmesine izin veriyorum.

left

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerez kullanımımıza ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi yönetmek için lütfen tıklayın